IMMAT International Mining Machinery and Technological Congress

October 18, 2017 - October 21, 2017
Izmir, Turkey

Fair Izmir

Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi / International Mining Machinery and Technological Congress


18-21 Ekim / 18-21 October 2017 İZMİR

Değerli meslektaşlarımız ve bilim insanları;

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından organize edilen 6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi (IMMAT) 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında MINEX Fuarı ile koordineli olarak İzmir’de düzenlenecektir. Maden Mühendisleri Odası’nın önemli etkinliklerinden birisi olan kongre kapsamında; maden işletme, cevher hazırlama ve zenginleştirme, mermer, altyapıya yönelik kullanılan maden makinaları ve bunların teknolojileri ile ilgili konular dünyanın önemli uzmanları tarafından sunulup tartışılacaktır.

Kongre ile birlikte İZFAŞ ve Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenecek olan MINEX “7. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri” fuarı yerli ve yabancı firmaların katılımı ile gerçekleştirilecektir. Fuar kapsamında madencilik ve altyapı çalışmalarında kullanılan makina - ekipmanları ve bunların teknolojileri ile ilgili ürünler sergilenerek kullanıcılar ile buluşturulacaktır.

Gelişen Türkiye’nin aydınlık yüzü, kongre ve fuarlar şehri İzmir’de buluşmak dileği ile…Dear colleagues and scientists;

The 6th International Mining Machinery and Technology Congress (IMMAT) organized by the Chamber of Mining Engineers of TMMOB will be held in İzmir between 18-21 October 2017 in coordination with MINEX Fair. Within the scope of the congress, which is one of the important events of the Chamber of Mining Engineers; Issues related to mining, mining, enrichment, marble, infrastructure, and their technologies will be presented and discussed by the world's leading experts.

The MINEX, which will be organized by İZFAŞ and the Chamber of Mining Engineers together with the congress "7. Mining, Natural Resources and Technologies "fair will be realized with the participation of domestic and foreign companies. Machinery and equipment used in mining and infrastructure works and products related to their technologies will be exhibited and brought together with the users.

The bright face of developing Turkey, the wish to meet in the city of congresses and fairs ...

Visit Event Website

Contact Information

TMMOB Chamber of Mining Engineers Izmir Branch

154.Sk. No:6/1 Bornova

Izmir

Turkey

Phone: +90 232 3880520

Fax: +90 232 3394064

Email: