Hide this alert
InfoMine Home

China Coal Zhangjiakou Coal Mining Machinery Co.,LtdWebsite: http://www.cczmm.com/
 
Address: 10 Zuanshibeilu
Zhangjiakou City, Hebei
China
075025
Phone: +86 313 2056354
Fax: +86 313 2012157
Company Email
Contact: Liu Qiuwei, Vice General Manager Email